darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

Karikatürlerdeki Başörtülü Figürlerin Göstergebilimsel Analizi: Penguen Dergisi Örneği

Popüler kültür ürünü olan karikatürler toplumsal alanda kod biçim üretme mekanizmalarından biri olarak işlev görmektedir. Karikatürler, mizahi öğeler taşımakla birlikte kalıp yargılar oluşturmakta veya oluşan yargıları pekiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı Barthes’in göstergebilimsel çözümleme biçim...

Yazar/lar : Birsen Okutan